BUFONS DEL FOC

BUFONS DEL TOC

La Colla de diables Bufons del Foc neix l’any 1996, amb l’ànim de promoure la cultura popular catalana a través d’una tipologia d’espectacle, el pirotècnic, molt arrelat en actes i festes

tradicionals del nostre país. La finalitat de la colla és tant la realització d’espectacles com la difusió de les festes tradicionals que tenen com a base el foc, organitzant sortides a diferents indrets de Catalunya, per tal de conèixer i participar activament en la vida cultural i festiva de la nostra terra.

 L'any 2008 es crea la branca de la colla anomenada Bufons del toc, el grup de percussió que ens acompanya a totes les actuacions de foc a part de tenir-ne de pròpies.

Salut, foc i soroll!