Legislació vigent

- Enllaç BOE Reial Decret 563/2010

- Enllaç Gencat Festes amb foc

- Resolució CMC/3659/2010